top of page

ons 09 maj

|

Susedalens Health & Consulting

Yoga för fascian - FASZIO® Yoga del 1

Du lär dig vad fascia är och har för funktion i kroppen samt vad som gör att fascian hålls vital och varför det är viktigt!

Registrering är stängd
Se andra kommande workshops
Yoga för fascian - FASZIO® Yoga del 1
Yoga för fascian - FASZIO® Yoga del 1

Tid och plats

09 maj 2018 09:00 – 10 maj 2018 17:00

Susedalens Health & Consulting, Storgatan 52 Halmstad, Sverige

Om evenemanget

FASZIO® Yoga

Yogans grundläggande mål är samklang mellan kropp och sjä,l och frihet och vitalitet. FASZIO® YOGA integrerar vanliga yoga asanas, pranayamas och meditation från olika former av yoga med FASZIO®s sju strategier för en vital och funktionell fascia. Målet är en djupare samklang, frihet och vitalitet i och mellan kropp och själ.

Vidare utforskar FASZIO® YOGA asanas och deras påverkan på kroppen, den icke viljestyrka delen av nervsystemet, vårt sinne och våra känslor.

FASZIO® YOGA genomförs inom ramen för traditionell yoga som sammanfogas med FASZIO®’s sju strategier och fem riktlinjer för fascian, vilka FASZIO® har utvecklat.

I FASZIO® YOGA får du tillgång till yogasekvenser som har utvecklats för en ny och djupare förståelse för yogans rörelser. Den utvecklade praktiken hjälper till att balansera det icke viljestyrda nervsystemet i kroppen. Det har i sin tur en positiv effekt på våra känslor och det ger kroppen ett lugn samtidigt som träningen ökar vår rörlighet och elasticitet. FASZIO® YOGA. stimulerar kroppen till djup självläkning.

Den här avancerade utbildningen är uppdelad i två delar och vänder sig till yogalärare från alla olika traditioner och former av yoga.

Förkunskaper:

Instruktör inom yoga eller instruktör inom fitness/olika idrotter med adekvat erfarenhet av yoga. Del 2 kan du anmäla dig till endast efter att ha genomfört del 1.

FASZIO® yoga

Del 1 (20 CU)

Fascian kan förstås som ett stort genomträngande nätverk av vävnad som omsluter, går på djupet och håller samman alla strukturer i våra kroppar. Fascian är fast men ändå rörlig och hjälper till att stabilisera kroppen. Fascian fungerar vidare, när vi tar hand om den, som vårt personliga förebyggande skydd mot skador.

FASZIO® är ett koncept som omfattar rörlighet och använder sig av sju strategier som främjar smidighet, rörelse, styrka och stabilitet. Del 1 av den här utbildningen omfattar den vetenskapliga teoribildning, som finns om fascia, på ett lättillgängligt sätt.

Under utbildningen får du förståelse för FASZIO®’s sju strategier och de fem riktlinjerna i FASZIO®’s koncept. Del 1 syftar till att inspirera dig som deltagare i att omvärdera eller förfina din egen förståelse av rörelse och rörlighet. Du som deltagarna inspireras till nytänkande och nya infallsvinklar i planering och upplägg av yogaklasser som fascian mår bra av.

Innehåll:

- Varför behöver vi fascia och varför är kunskap om fascia viktigt i utövandet av yoga?

- Fascia: sammansättning, substans, struktur

- FASZIO®’s sju strategier och relationen mellan dem och olika former av yoga och traditioner inom yoga.

- Meditation

Del 2 (30 CU)

Del 2 utvecklar och fördjupar teorin om fascia du lärde dig i Del 1. Din förståelse för relationen mellan fascia och yoga kommer fördjupas. Genom praktiska övningar fördjupas också den egna upplevelsen av kroppen och kroppslig medvetenhet. Vi kommer utforska den anatomiskt funktionella linjeringen/positioneringen av kroppen i asanas utifrån vår teoretiska kunskap om hur fascian löper i kroppen. Vi lär oss arbeta med kroppen istället för mot kroppen. Extra uppmärksamhet ägnas åt FASZIO®’s fem riktlinjer för träning av fascian.

Modulen avlutas sedan med en övervakad examinering för att säkerställa att du som deltagarna förstår och kan tillämpa FASZIO®’s sju strategier och fem riktlinjer i en yogisk kontext. Efter genomgången utbildning kommer du att kunna använda din nya expertkunskap om fascia i dina egna yogaklasser. När du är godkänd på utbildningen har du rätt att undervisa i FASZIO® YOGA.

Innehåll:

- Releasing techniques inom yoga

- Pranayama, nadis, fascia och deras inbördes relation till varandra

- FASZIO®’s fem riktlinjer för fascian

- Mantra

- Övervakad examinering— individuell tillämpning av kunskapen om fascia på din form av yoga utifrån tillägnad kunskap om fascian.

Dela detta evenemang

bottom of page