FASZIO® - HOLISTISK FASCIATRÄNING

FASZIO® - ETT HELHETSKONCEPT 

Miriam Wessels och Heike Oellerich är experter inom fascia och har under många år byggt upp ett företag som idag utbildar personliga tränare, gruppträningsinstruktörer, yogalärare fitnessexperter mfl om fascia genom DTB och andra organisationer i Tyskland. De utbildar även i andra länder i Europa varav Sverige är ett av dem. Miriam och Heike har även lett workshops i USA och de instruerar och föreläser på FIBO i Tyskland i år. Deras företag anordnar i år världens första fasciakonvent FASCIA IN MOTION 2019 i Hamburg i Tyskland där profiler inom fasciaforskningen och fascia i relation till rörelse och träning, som Dr Robert Schleip och Divo Müller, kommer att delta.  Camilla Assarsson är FASZIO® Holistic Fascia Trainings utbildare i Sverige.

LÄS MER på www.FASZIO.de / www.faszio.com

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.

Faszio Holistic Fascia Training - yoga för fascian, Susedalens Hälsocenter

Kursen FASZIO® YOGA

Letar du efter nyckeln till en stark och hälsosam kropp? Vill du veta hur du bygger upp en flexibel, stark och fast kropp och samtidigt blir av med smärta?Svaret på dessa frågor finns i FASZIO®'s utbildningar.  FASZIO® kommer berika ditt träningsupplägg och ge dig det momentum och den förståelse som behövs för en holistisk helhet avseende träning och rörelse.

Vi har utvecklat Fascia yoga by FASZIO® för att uppnå denna strävan genom att sammankoppla FASZIO® s sju strategier för träning/rörelse med yoga asanas, pranayama och meditationer från flera olika yogatraditioner. Med grunden i yogisk teori och FASZIO® fem riktlinjer för fasciaträning belyses effekten av lika asanas från ett nytt perspektiv som ger ny och djupare förståelse. Vi arbetar tillsammans med yogiska sekvenser, designade för att ge en djup förståelse för varje rörelse.

Ytterst balanseras Fascia yoga by FASZIO® kroppens vegetativa nervsystem och påverkar känslor positivt. Detta medför mer avslappning, ökat rörelseomfång, och elasticitet i kroppens vävnader.

Med förbluffande lätthet stimulerar Fascia yoga by FASZIO® djup läkning genom hela kroppen.

Kursens upplägg

Utbildningen är uppdelad i två delar och vänder sig till yogalärare från alla olika traditioner och former av yoga.

Förkunskaper:

Instruktör inom yoga eller instruktör inom fitness/olika idrotter med adekvat erfarenhet av yoga. Del 2 kan du anmäla dig till endast efter att ha genomfört del 1.

FASZIO® yoga

Del 1 (20 CU)

Del 1 syftar till att inspirera dig som deltagare i att omvärdera eller förfina din egen förståelse av rörelse och rörlighet. Du som deltagarna inspireras till nytänkande och nya infallsvinklar i planering och upplägg av yogaklasser som fascian mår bra av.

Innehåll:

- Varför behöver vi fascia och varför är kunskap om fascia viktigt i utövandet av yoga?

- Fascia: sammansättning, substans, struktur

 

- FASZIO®’s sju strategier och relationen mellan dem och olika former av yoga och traditioner inom yoga.

 

- Meditation

Faszio yoga - yoga för fascian

Läs bokningsvillkor nedan

Del 2 (30 CU)

Del 2 utvecklar och fördjupar teorin om fascia du lärde dig i Del 1. Din förståelse för relationen mellan fascia och yoga kommer fördjupas. Genom praktiska övningar fördjupas också den egna upplevelsen av kroppen och kroppslig medvetenhet. Vi kommer utforska den anatomiskt funktionella linjeringen/positioneringen av kroppen i asanas utifrån vår teoretiska kunskap om hur fascian löper i kroppen. Vi lär oss arbeta med kroppen istället för mot kroppen. Extra uppmärksamhet ägnas åt FASZIO®’s fem riktlinjer för träning av fascian.

 

Modulen avlutas sedan med en övervakad examinering för att säkerställa att du som deltagarna förstår och kan tillämpa FASZIO®’s sju strategier och fem riktlinjer i en yogisk kontext. Efter genomgången utbildning kommer du att kunna använda din nya expertkunskap om fascia i dina egna yogaklasser. När du är godkänd på utbildningen har du rätt att undervisa i Fascia yoga by FASZIO®.

 

Innehåll:

 

- Releasing techniques inom yoga

 

- Pranayama, nadis, fascia och deras inbördes relation till varandra

 

- FASZIO®’s fem riktlinjer för fascian

 

- Mantra

 

- Övervakad examinering— individuell tillämpning av kunskapen om fascia på din form av yoga utifrån tillägnad kunskap om fascian.

Bokningsvillkor

Observera att anmälan är bindande. Anmälan till utbildningen är att likställa med att ingå ett avtal. 

Enligt svenska distansavtalslagen kan enskild inom två veckor från anmälan/köp ångra köpet.

Därutöver kan inbetald avgift endast återbetalas mot uppvisande av läkarintyg som förklarar orsak till att du ej kan delta på utbildningen.  Vid återtagen anmälan kommer du fram till sju veckor före utbildningen att återbetalas 75% av utbildingskostnaden, närmare än sju veckor före utbildningen återbetalas hälften av kostnaden.

Avgiften för utbildningen faktureras av FASZIO® Holsitic Fascia Training.