Gym, yoga, gruppträning i Getinge Halmstad, Halland

SUSEDALENS HÄLSOCENTER

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon
skivstång Vikter
Hantlar

INFORMATION OM CORONA

Vi tar läget i samhället på största allvar. Här finner du uppdaterad information om våra åtgärder.


VÅRA ÅTGÄRDER GÄLLANDE CORONAVIRUSET

Det är viktigt för oss på Susedalens Hälsocenter att du som medlem ska känna dig trygg att besöka oss. Det här är våra åtgärder för tillfället. På den här sidan går vi regelbundet ut med information till hur vi agerar på hälsocentret avseende i relation till smittoläget. Vi följer noga utvecklingen och Folkhälsomyndighetens och regeringens information och rekommendationer. Vi håller oss uppdaterade och är redo att sätta in nödvändiga åtgärder om situationen så kräver. 
 

VAD GÖR VI PÅ SUSEDALENS HÄLSOCENTER?

Det är viktigt för oss på Susedalens Hälsocenter att du som tränande ska känna dig trygg med att besöka oss. Det här är våra aktuella åtgärder.

 

UPPDATERAD INFO 2021-01-10

Den nya pandemilagen, och Folkhälsomyndighetens nya föreskrift "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindraspridning av sjukdomen covid-19; beslutade den 8 januari 2021, HSLF-FS 2021:2" säger följande:

Verksamheter ska beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet). Enligt föreskriftens anvisning ska varje person som vistas i gymmet ha minst 10 m2 yta att visats på. Vi kontrollerar maxantalet med hjälp av vårt verksamhetssystem och du som besökare kan se antalet som är inne på gymmet i realtid via appen GymControl. Appen går att ladda ner på Google Play butik och i Appstore. I appen kan du i realtid se antalet personer som vistas i gymdelen samtidigt och vilken kvadratmeteryta enskild person har till sitt förfogande. I gymdelen kan maximalt 12 personer vistas samtidigt och de har då en yta om drygt 14 m2 var till sitt förfogande. I gruppträningssalen kan åtta personer inklusive instruktör vistas samtidigt. Vi har kommit fram till maxantalet genom att dela lokalens kvadratmeteryta med 10 för att få fram max antal personer som får vistas i lokalen samtidigt.

I lokalen anslås maxantalet tydligt på flera ställen. I appen framkommer också maxantalet som får vistas samtidigt i lokalen och vi har också gått ut med denna info i nyhetsbrev till medlemmarna. Vi säkerställer att maxantalet inte överskrids genom funktioner i vårt verksamhetssystem.

 

I föreskriften står också att vi som verksamhetsägare ska informera om hur smittspridning kan undvikas. Det har vi sedan i mars 2020 gjort genom att ha anslag uppe i gymmet som uppmanar till god  handhygien och att hosta, hålla avstånd och att nysa i armvecket. Vi har i mail och videos informerat om vikten av att stanna hemma vid minsta symtom och att hålla avstånd.

Som verksamhet ska vi också kunna erbjuda våra tränande möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion. Tvål, vatten och handsprit har alltid funnits på toaletterna och vid vasken i köket. Sedan i mars 2020 finns handdesinfektion också i gymdelen och i gruppträningssalen. 

Vi som verksamhet har ålagts att skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit. Det har vi löpande gjort under året och vi kan visa upp detta för myndigheter om så krävs. Vi ska också följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, vilket vi gör. Vi har även ålagts att hålla oss informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren. Och följer fortlöpande information från regeringen, Folkhälsomyndigheten och Region Halland.  

I föreskriften står också att "Gallerior, köpcentrum och varuhus ska spärra av eller ta bort möblemang och utrustning på inomhustorg och andra liknande områden där människor samlas." Med anledning av denna formulering ber vi våra tränande att inte kvarstanna och "hänga" i köksdelen efter träning. Max en person får vistas samtidigt i kök, omklädningsrum och hall. Vi ber er också enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer att duscha hemma efter träningen. Kom ihåg att tänka på att sprida ut er  och hålla avstånd när ni tränar. 

 

Vi fortsätter också att erbjuder digital träning on demand i appen GymControl, och vi sänder flertalet av våra gruppträningspass live. Under våren 2021 har vi också internationell touch på grupptärningspassen med internationella instruktörer. 

Och till sist – tack för att du är kvar hos oss! Vi hoppas att du stannar kvar under denna turbulenta tid. Vi är helt och hållet beroende av er medlemmar för att kunna driva Susedalens Hälsocenter vidare.

 

 

Sedan tidigare vidtagna åtgärder:

1. ÄNDRAT FLÖDE I LOKALEN 

När du kommer för att delta på ett gruppträningspass ber vi dig att gå in genom glasdörrarna till grupptärningssalen och ut genom dörren in mot köket för att skapa ett flöde där våra vägar inte korsas mer än vad som är nödvändigt. Vänta med att gå in i gruppträningssalen tills du får klartecken från instruktör. Alla tidigare deltagare på föregående pass måste ha passerat ut innan du får klartecken att gå in i salen. 

I entrén ber vi er att visa hänsyn, vänta med att gå in eller ut tills det är tomt i passagen. Om du kan ber vi dig som tränar i gymdelen att förlägga din träning på tider när det är färre personer i gymmet. I gruppträningssalen har torkpapper, ytdesinfektion och papperskorg placerats ut på olika platser i salen för ett förbättrat rörelseflöde. 
 

2. SKÄRPTA STÄDRUTINER

Vi har ökat städfrekvensen, både på toaletter, i omklädningsrum och bland redskap och maskiner, för att säkra att du har en ren miljö att träna i. Vi kommer att vara extra noggranna med att rengöra dörrhandtag, kranar och andra ytor som ofta kommer i kontakt med händer.
 

3. HANDHYGIEN/-DESINFEKTION

Vi har placerat ut handsprit på flera ställen i gymmet för att alla ska kunna upprätthålla god handhygien.
 

4. UTÖKAD DIALOG MED VÅRA MEDARBETARE 

Vi har dialog med våra medarbetare och har uppmanat dem till försiktighet och att vid minsta sjukdomssymtom stanna hemma. På så sätt undviker vi smittspridning - oavsett smitta. Gruppträningspassen kommer att ledas enligt schema i möjligaste mån. Om en instruktör är sjuk kommer passet i möjligaste mån att ledas av en annan instruktör/alternativt bytas ut mot likvärdigt pass. Som en sista åtgärd kan gruppträningspass komma att ställas in. Saknar du någon av instruktörerna? I denna tid tror vi som arbetsgivare och medmänniskor att det är viktigt att alla får göra sina val så de känner sig trygga i vardagen, och en del instruktörer har valt att inte leda pass under denna period. 

5. FÄRRE DELTAGARE, DIGITAL TRÄNING OCH UTETRÄNING

Vi har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och begränsat antalet deltagare på grupptärningspassen. Vi erbjuder också träning digitalt till nästan alla pass. Du hittar passen i appen under "Min hemträning" och du kan även delta digitalt i realtid om du vill.  När vädret tillåter är vi ute!

6. DUSCHA OCH BYT OM HEMMA

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du i dagsläget byter om och duschar hemma.

AKTUELL OCH UPPDATERAD INFORMATION FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN HITTAR DU PÅ www.folkhalsomyndigheten.se