top of page

VÅRA ÅTGÄRDER AVSEENDE CORONA

Du kan känna dig trygg när du tränar hos oss. 

På den här sidan går vi regelbundet ut med information till hur vi agerar på hälsocentret avseende situationen i samhället.

UPPDATERAD INFO

 Från och med 2021-12-23 gäller att alla som besöker gym ska ha 10 m2 till sitt förfogande. I din app kan du se hur många kvadratmeter varje tränande har till sitt förfogande i realtid.  

1. ÄNDRAT FLÖDE I LOKALEN 

När du kommer för att delta på ett gruppträningspass ber vi dig att gå in genom glasdörrarna till grupptärningssalen och ut genom dörren in mot köket för att skapa ett flöde där våra vägar inte korsas mer än vad som är nödvändigt. Vänta med att gå in i gruppträningssalen tills du får klartecken från instruktör. Alla tidigare deltagare på föregående pass måste ha passerat ut innan du får klartecken att gå in i salen. 

I entrén ber vi er att visa hänsyn, vänta med att gå in eller ut tills det är tomt i passagen. Om du kan ber vi dig som tränar i gymdelen att förlägga din träning på tider när det är färre personer i gymmet. I gruppträningssalen har torkpapper, ytdesinfektion och papperskorg placerats ut på olika platser i salen för ett förbättrat rörelseflöde. 
 

2. SKÄRPTA STÄDRUTINER

Vi har ökat städfrekvensen, både på toaletter, i omklädningsrum och bland redskap och maskiner, för att säkra att du har en ren miljö att träna i. Vi kommer att vara extra noggranna med att rengöra dörrhandtag, kranar och andra ytor som ofta kommer i kontakt med händer.
 

3. HANDHYGIEN/-DESINFEKTION

Vi har placerat ut handsprit på flera ställen i gymmet för att alla ska kunna upprätthålla god handhygien.
 

4. UTÖKAD DIALOG MED VÅRA MEDARBETARE 

Vi har dialog med våra medarbetare och har uppmanat dem till försiktighet och att vid minsta sjukdomssymtom stanna hemma. På så sätt undviker vi smittspridning - oavsett smitta. Gruppträningspassen kommer att ledas enligt schema i möjligaste mån. Om en instruktör är sjuk kommer passet i möjligaste mån att ledas av en annan instruktör/alternativt bytas ut mot likvärdigt pass. Som en sista åtgärd kan gruppträningspass komma att ställas in. Saknar du någon av instruktörerna? I denna tid tror vi som arbetsgivare och medmänniskor att det är viktigt att alla får göra sina val så de känner sig trygga i vardagen, och en del instruktörer har valt att inte leda pass under denna period. 

5. DUSCHA OCH BYT OM HEMMA

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du i dagsläget byter om och duschar hemma.

bottom of page