MASTERING THE ADDICTIVE NATURE

Bli fri från inverkan av trauma, övergrepp och skam, och förstå ångestens mekanismer och kroppens fysiska respons på ångest. 

Har du en "beroendenatur" som del i din personlighet? De flesta har det på olika sätt. En del far illa i den verkligheten och är redo för bestående förändring. En beroendenatur karaktäriseras av användandet av ångest, självskadebeteende, mat och/eller ilska, samt överdrivet intag av alkohol, spelande och användning av droger för att kontrollera hur de mår. Den som någon gång har försökt att sluta med något av ovanstående finner ofta att de snabbt går över till ett annat beteende. Under den här sju dagar långa utbildningen, som är öppen för alla inriktningar inom yoga, kommer vi att utforska vad det är som ger upphov till dessa beteenden. Vi kommer lära oss vad vi kan göra för att "förändra hur vi mår" på ett sätt som inte skadar oss. På ett sätt som inte resulterar i ökad distans och isolering.

Hemsida Carolyn Cowan

www.carolyncowan.com

Läs bokningsvillkoren längst ner på sidan.

CAROLYN COWAN

Carolyn Cowan är en karismatisk och upplyftande Kundalini Yogalärare. Hennes klasser är kraftgivande och hjälper dig att ge konkret form åt din intention. Hon har djupgående kunskap om yoga asanas, dess kraft, ursprung och hur du använder yoga asanas för att skapa inre förändring.

MASTERING THE ADDICTIVE NATURE - INTENSIVUTBILDNING I 3 MODULER

Har du en "beroendenatur" som del av din personlighet? De flesta har det på olika sätt. En del far illa i den verkligheten och är redo för bestående förändring. En beroendenatur karaktäriseras av användandet av ångest, självskadebeteende, mat och/eller ilska, samt överdrivet intag av alkohol, spelande och användning av droger för att kontrollera hur de mår. Den som någon gång har försökt att sluta med något av ovanstående finner ofta att de snabbt går över till ett annat beteende.

Under den här veckolånga utbildningen, som är öppen för alla som identifierar sig med att själva vara en beroendenatur, samt för alla inriktningar inom yoga, kommer vi att utforska bakgrunden till ovan nämnda beteenden. Upptäck vad vi kan göra för att "förändra hur vi känner" på sätt som inte skapar mer smärta, distans och isolering.

Utbildningen är en personlig upplevelse, men om du har som mål att bli certifierad som yogalärare som jobbar med att hjälpa människor tillfriskna från missbruk och beroende, för att leda egna klasser eller leda yoga på fängelser och behandlingshem, så kommer denna upplevelse att rusta dig och förbereda dig för detta.

Utbildningen är sju dagar lång, och Carolyn Cowan leder gruppen genom förståelsen för de mekanismer som leder till missbruk och beroende, vägen genom 12-stegs behandling, trauma och hur det är kopplat till beroendebeteenden.

Vi kommer att lära oss om många olika former av beroende, vilket inkluderar missbruk av substanser och processer, och de efterföljande effekterna missbruk/beroende har på psyket, kroppen och våra hormoner.

Användning av mediciner, som antidepressiva mediciner och andra receptbelagda mediciner, och de psykiatriska svårigheterna kopplade till beroende och tillfrisknande kommer att gås igenom.


Vi kommer att fokusera på specifika yogapositioner och deras direkta effekt på psyket/sinnet, kroppen och utsöndringen av hormoner. Vi kommer också att utforska intentionens kraft, vilken effekt pranayama och meditation har, liksom upplevelsen av mantra.

Du kommer att lära dig om behovet av att kunna fungera som en förälder för sig själv, och förståelsen för acceptans och gränser i tillfriskandet är fundamentalt. Vi kommer att fokusera på att lära ut yoga till personer med en beroendepersonlighet i olika miljöer så som fängelser, rehabcenter, gym och yogacenter och vi kommer också lära oss hur vi hanterar olika grupper och skapar intimitet och trygghet.

I den sista delen av utbildningen får du lära dig om kost och avgiftning, vilket inkluderar en kost utan socker och andra stimuli, inklusive koffein. Vi kommer diskutera vikten av spirituellt utövande vilket också inkluderar att byta ut utåtagerande beteende mot ceremonier och ritualer. Vi kommer också att fokusera på ett hälsosamt förhållningssätt avseende sexualitet och till intimitet. Under utbildningen kommer du att få en verktygslåda för långsiktigt tillfrisknande och återfallsprevention. Du kommer också få lära dig att utforma, utföra och göra reklam för klasser och grupper och hur du på bästa sätt marknadsför dig på sociala medier.

Yoga, pranayama och meditation är grundläggande praktiker under utbildningen. 

Certifiering kan erhållas genom godkänd examen och 100 procents närvaro. Om du inte redan är yogalärare, kan du gå en grundutbildning i den yogainriktning som passar dig, och därefter göra examineringsuppgifterna. När du har klarat examen kommer du att bli certifierad att lära ut Mastering the Addictive Personality yoga på fängelser, rehabcenter, halvvägshus och på yogacenter. 

Bokningsvillkor

Observera att anmälan är bindande. Anmälan till utbildningen är att likställa med att ingå ett avtal. 

Enligt svenska distansavtalslagen kan enskild inom två veckor från anmälan/köp ångra köpet.

Därutöver kan inbetald avgift endast återbetalas mot uppvisande av läkarintyg som förklarar orsak till att du ej kan delta på utbildningen.  Vid återtagen anmälan kommer du att faktureras en administrationsavgift som är 33 % av utbildningskostnaden. 

Vi är det lokala gymmet med den globala kompetensen och passion för att hjälpa så många människor som möjligt att göra långsiktiga och hållbara förändringar i sina liv! Susedalens Hälsocenter är det naturliga valet för dig som vill förbättra ditt fysiska, mentala och själsliga mående oavsett var du befinner dig idag. Vi behöver alla lite hjälp och uppmuntran på vägen mot våra mål ibland. Vi på Susedalens Hälsocenter har en helhetssyn på hälsa och välmående varför vi har samlat experter inom kost- och näring, personlig träning, mindfulness, maassage med mera. Vi arbetar ständigt för att utvecklas och få Sveriges mest nöjda medlemmar!

Ta första steget med oss! Vi vill träffa dig och inspirera dig till att bli den bästa versionen av dig själv! Kom ihåg - Du behöver inte må bra för att börja arbeta med din hälsa, men börjar du arbeta med din hälsa kommer du att må bra! 

© 2019 Susedalens Hälsocenter

Ekebergsvägen 17
Getinge, Halmstad, Halland
E-post: info@susedalenshalsocenter.com

Tfn: 0760-31 81 57 / 0705- 51 05 16

Bg: 869-7591

Swish: 1235 709 696

Susedalens Hälsocenter