UNGDOMSTRÄNING

Kunskapen om fysisk träning för barn har på senare tid utvecklats i snabb takt och idag vet vi mycket om vad som är bra träning för både barn och ungdomar. 

Idrott som bygger på barns och ungdomars behov och förutsättningar innebär att såväl belastningsnivå som innehåll i träningen skall anpassas till deras fysiologiska, psykologiska och sociala förutsättningar. På Susedalens Hälsocenter har vi ledare som är utbildade barn - och ungdomstränare. 

Vi erbjuder ungdomar en allsidig och åldersanpassad fysisk aktivitet med styrketräning som utgångspunkt.

Vi har ett ledarlett ungdomspass 1 gång i veckan för ungdomar mellan 10-14 år. Utöver detta får ungdomar 10-14 år delta på gruppträningspass med förälder och träna i gymmet med förälder.

Ungdomar får träna ensamma i gymmet från det år de fyller 15. Då ingår en obligatorisk genomgång och introduktion med personlig tränare som vid behov följs upp.

Image by Victor Freitas
FAO_1997.jpg

Oavsett om du är över 15 och tränar på egen hand eller om du deltar på våra veckovisa ungdomspass har vi tillgång till en stor övningsbank och strävar alltid efter att förmedla syftet bakom olika övningar. 

 

Vill du träna på egen hand i gymmet får du ett individuellt träningsprogram att börja med efter obligatorisk genomgång med personlig tränare.

På ungdomspassen utgår vi från ett antal grundrörelser och i relation till dem anpassas vilka övningar vi gör på ungdomspassen.

Övningarna är uppdelade på de olika områdena: uppvärmning, uthållighetsträning, styrketräning, koordinations- och teknikträning, snabbhetsträning samt rörlighetsträning.

Vill man som ungdom delta på gruppträningspassen hjälper den som leder passet dig med de olika momenten.