IT'S NOT ABOUT PERFORMACE, it's ABOUT FINDING YOUR TRUE SELF

YOGA - KURSER OCH KLASSER

121971318_1607880226047423_8920278451644
SAMA YOGA
-
KURS 10 VECKOR
START 2/2-2021
 

Samayoga
Samayoga är en mjuk form av yoga med inslag av qi gong.

Målgrupp
Samayoga passar både dig som är nybörjare och dig som utövat yoga länge.

Innehåll
Sama betyder balans och samayoga är en mjuk form av hatayoga med inslag av qi gong och lite kundaliniyoga som guidas intuitivt från hjärtat. Det är en djupgående och unik form av yoga med en tillåtande attityd som lär oss att tycka om och uppleva livet precis som det är här och nu. Den balanserar kropp, sinne och själ och ger den stabilitet vi behöver för att möta livets förändringar från en plats av tillit, acceptans och kärleksfullhet. Klassen kommer vara en kombination av ett
flöde genom fysiska positioner tillsammans med andning, meditation och mantran. Den passar både dig som är nybörjare och dig som

utövat yoga länge.


Klä dig i mjuka kläder.

fjärilen.gif
HATHA YOGA
-
KURS 10 VECKOR
START 11/1

Hatha Yoga

Yogan jag undervisar i är en blandning av Hatha, Vinyasa, Energi Medicin och återhämtande yoga.

Hatha och vinyasan är mer fysiskt, mera yang (manlig energi) medan energimedicin och återhämtande är mer yin, mer meditativ (kvinnlig energi).

Målgrupp

Klassen anpassas efter individen och passar både för den erfarne yogisen som nybörjaren. Yoga handlar inte om att prestera eller vara duktig och det finns alltid övningar som går att anpassa så att du ska känna att det blir givande.

Innehåll

Vissa klasser jobbar vi mer med Yang som omfattar lugna och sköna rörelser i en följsam struktur, både rogivande, stärkande och balanserande. Klassen innehåller liggande, sittande och stående positioner, samt balans- och andningsövningar.

Andragånger går vi in i Yin, där vi ligger i positionerna mellan 2-5 minuter som hjälper oss att gå djupare in i oss själva för kunna släppa blockeringar och osköna känslor. Vi avslutar varje klass med ca 10 minuters avslappning.

I höstens kurs ingår också ett kurshäfte med de andliga principerna inom yogan som omfattar Yamas – självbehärskning, Niyama – disciplin, Asana – kroppställningar, vilket vi i väst oftast refererar till yoga, Pranayama – andningskontroll, Pratyahara – tillbakadragandet av sinnena, Dharana – koncentration, Dhyana – meditation och slutligen Samadhi – djupgående meditation, bliss. Vi kommer praktisera de 8 olika principerna under hösten.

De fysiska platserna är slut! Digitala platser finns kvar. 

 
meditation Class
MEDICINSK YOGA
-
KURS 10 VECKOR
START 2/2-2021
 

Medicinsk yoga
Medicinsk yoga är en mjukare form av kundaliniyoga med mycket fokus på andning, vila och
kroppskännedom. Genom att göra lugna, inkännande rörelser lär du känna dig själv, vad din kropp
tycker om och vad ditt sinne behöver. Du släpper stress, spänningar och upplever skön stillhet och vila.

Målgrupp
Alla, oavsett om du är frisk eller har någon sjukdom, kan utöva och tillgodogöra sig den medicinska
yogans goda effekter.

Mål

Yoga hjälper oss att uppnå balans mellan kropp, sinne och själ. Genom yoga uppnår vi harmoni, vi
lär känna oss själva bättre och vårt immunförsvar stärks.

Innehåll
Medicinsk yoga är en mjukare form av kundaliniyoga med mycket fokus på andning, vila och
kroppskännedom. Under passet kommer vi att göra lugna, inkännande rörelser som gör att du lär känna dig själv, vad din kropp tycker om och vad ditt sinne behöver. Du lär dig tekniker som gör att du släpper stress och spänningar och istället upplever en skön stillhet och vila.
Forskning har visat att medicinsk yoga kan ge förbättrad sömn, förbättrat minne, ökad koncentration, minskad trötthet/utmattning mm. Det kan också hjälpa mot fysiska besvär som
ryggont, högt blodtryck, hjärtproblem, migrän mm. Vårdcentraler och sjukhus runtom i Sverige erbjuder medicinsk yoga åt sina patienter och det forskas en hel del i Sverige kring medicinsk yoga
och dess goda effekter.
Klä dig i mjuka kläder.