top of page
FAO_1985.jpg

Dopingavtal

 

När kund gör köp via webbshopen uppmanas hen att läsa igenom detta dopingavtal. Om kund ej har läst igenom avtalet faller det på kundens eget ansvar,och kund som har träningskort på Susedalens Hälsocenter är förbunden att följa dopingavtalet. 

Tränande på Susedalens Hälsocenter och medlem i Susedalens Styrke- & atletklubb förbinder sig att:

- följa ”Idrottens antidopingreglemente” och avstå från bruk av dopingmedel såvida inte dopingmedlet ordinerats av läkare för medicinskt bruk. 

- ställa upp på dopingkontroll och lämna  dopingprov när kund blir kallad till sådant. 

Tränande på Susedalens Hälsocenter och medlem i Susedalens Styrke- & atletklubb är medveten om att:

- underlåtelse att inställa sig till dopingkontroll medför avstängning från fortsatt medlemskap i föreningen. 

- att ett dopingprov med positivt analysresultat, eller som bryter mot bestämmelser i ”Idrottens antidopingreglemente”, medför omedelbart avslut av medlemskap hos Susedalens Hälsocenter.

- inbetalda avgifter som inte kan utnyttjas på grund av avstängningen inte återfås.

- detta avtal gäller från datum för inköp av gym-/träningskort, och under den tid som kund tränar på Susedalens Hälsocenter, eller till dess förändringar som på verkar avtalet föranleder ett nytt avtal. 

bottom of page