top of page
FAO_1985.jpg

GDPR

BAKGRUND

Sedan 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen GDPR som stärker enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter.

Dataskyddsförordningen ersatte personuppgiftslagen, som tidigare reglerade hur företag får samla in och använda personuppgifter. 

INFORMATION TILL DIG SOM ÄR KUND HOS SUSEDALEN HEALTH & CONSULTING AB OCH SUSEDALENS HÄLSOCENTER

För att upprätthålla våra åtaganden till dig som kund, samt åtaganden som åligger oss enligt lagstiftning och förordningar, behöver vi hantera och samla in vissa personuppgifter. Här nedan finns information om hur vi hanterar dina personuppgifter och varför vi samlar in dem.
 

Enligt GDPR ska det finnas en ansvarig för hanteringen av personuppgifter. Ansvarig för hanteringen av personuppgifter är företaget Susedalen Health & Consulting AB, moderbolag till Susedalens Hälsocenter.

Kontaktuppgifter till Susedalen Health & Consulting AB är följande:

Susedalen Health & Consulting
Kamgräsvägen 4
30576 Getinge
E-post: info@susedalenshalsocenter.com
Tfn: 0760-31 81 57

 

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter för att uppfylla åtaganden enligt bokföringslagen, för att uppfylla kundavtal, anställningsavtal, leverantörsavtal samt för att kunna skicka ut nyhetsbrev.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in uppgift som namn, personnummer, adress, postadress, telefonnummer och e-postadress till dig som kund på Susedalens Hälsocenter. Behövliga uppgifter om hälsa samlas in inför konsultation med kost- och näringsterapeut och i viss mån med personlig tränare. Detta för att konsultationen ska bli trygg för båda parter.

Om du har registrerat att du vill få företagets nyhetsbrev ger du samtidigt samtycke till att företaget hanterar personuppgifter som namn och e-postadress. Du kan när som helst återta samtycket och avbryta prenumerationen.

Hur länge sparas personuppgifter?

Personuppgifter sparas normalt i ett år efter avslutad kundrelation. Kundrelation anses avslutad när kund informerat om att hen inte längre vill utnyttja företagets tjänster, alternativt ett år efter senast skickad faktura.

Personuppgifter lämnade i samband med konsultation hos kost- och näringsterapeut sparas i 10 år i enlighet med patientsäkerhetslagen.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att begära ut ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information om dig som finns registrerad hos oss. Om någon registrerad uppgift är felaktig, ofullständig eller missvisande, har vi en skyldighet att rätta den.

Uppgifter som insamlats för ett specifikt syfte kommer inte sedan att användas för andra syften – till exempel kommer inte uppgifter som har att göra med vår skyldighet att uppfylla bokföringslagen att sedan användas i marknadsföringssyfte

bottom of page