top of page
Tropical Leaves

VI SER TILL HELA DIG

KOST

Allt hänger ihop. Maten du äter är näring för kroppen. 

NÄRING

När kroppen får den näring den behöver mår den bra. Om den inte får vad den behöver kan stress och obalanser uppstå

TRÄNING

Och då kan det påverka ditt allmänna fysiska och psykiska mående. Liksom dina träningsresultat och din vikt.

TERAPI

När du behöver hjälp att finna balans igen, då hjälper vi dig ur ett helhetsperspektiv. Vi letar grundorsaker, inte symtom, och arbetar likt funktionsmedicinska principer.

Kroppen - en helhet

Kroppen är en helhet och inte separata system som hålls ihop av en hudkostym. 

Vi arbetar därför tillsammans med våra kunder, utifrån deras förutsättningar för att nå bättre hälsa.

 

 

 

 

 

En bättre hälsa nås genom balans i de olika delarna i livet så som kost, näring, träning, sömn, det sociala livet och arbete. Livsstilsfaktorer helt enkelt.

Individen i centrum

Hos oss är det du som individ som står i centrum, och vi tar oss gott om tid att gå igenom din historia.

 

 

Vi kartlägger hur din livsstil och din miljö påverkar din hälsa. Vi ger dig också kunskap och verktyg att jobba med din hälsa utifrån dina förutsättningar.

 

 

 

 

Till vår hjälp har vi olika tester och analyser som mikroskopering av blod,  mätning av fettprocent, mätning av blodtryck, enkätverktyg och Wellness Screening. 

Orsak – inte symtom

Kroppen är klok, och ett symtom uppstår av en anledning. Det gäller oavsett om det handlar om smärta som ett symtom på inaktivitet eller en orolig mage.

 

Som kost- och näringsterapeut är uppgiften i en konsultation att tillsammans med dig undersöka svaret på frågan VARFÖR ett symtom har uppstått. Samma sak gäller för en personlig tränare om du söker hjälp för till exempel smärta. Vi söker orsaken bakom smärtan.

Orsakerna till olika symtom och smärtor, eller nedsatt rörlighet, kan se olika ut för olika människor. Ofta ligger näringsfattig kost, allergener, stress, mikrober och ett stillasittande liv bakom olika hälsobesvär.

bottom of page