INVESTERA I DIG SJÄLV OCH DIN FRAMTID

7999-alternativabehandlingar.png
Arbetssätt kost- & näringsterapi

Som kost- och näringsterapeut arbetar jag utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa.

Utifrån vad du söker hjälp för tittar jag på områdena livsstil, fysiologi, din hälsohistoria, relationer, stress mm, för att ringa in utlösande faktorer, samt för kunna arbeta med att balansera kroppen.

Hälsoscreening - första mötet

 • Inför första mötet får du fylla i en matdagbok och formulär med frågor om din hälsa och ditt mående
 • När vi träffas går vi igenom resultaten och dina mål och jag berättar om vilka olika vägar man kan gå för att möta dina behov och vi gör kompletterande undersökningar som till exempel:
  • Blodanalys i mikroskop

  • Wellness screening

  • Blodanalys Werlabs

  • Fortsatt kostdagbok och individuellt anpassat kostupplägg

  • Andra hälsoprofilenkäter

  • Test för zink- och jodstatus, tungmetalltes
    

I slutet av första mötet, när vi har svar på flertalet analyser får du en individuell plan och vi bokar tid för uppföljning.

Fortsättningen

Vi träffas därefter en gång i månaden under den tid som behövs och följer upp dina resultat och ditt mående. Du får svara på:

 • hur du mår just nu

 • hur det har gått att följa kostomläggning/andra rekommendationer
   

Vi gör också olika analyser igen så som tex:

 • Blodanlays

 • Wellness screening

 • Följer upp näringsbalans
   

Normalt träffas vi en gång i månaden under den tid som behövs.

Förberedelser inför hälsoscreening och uppföljning

Inför ditt möte med mig behöver du fylla i ett/flera formulär med frågor. Jag skickar dem till dig via den mailadress du uppgav vid bokning. Ta med dig ifyllda formulär till vårt möte eller skicka in dem som fil till camilla@susedalenshalsocenter.com

Vad kostar det?

Jag arbetar utifrån det som heter Energy philantropy. Det betyder att du bestämmer priset, och att du får ge det du tycker att konsultationen är värd.

Kostnad för tillskott tillkommer.